Polityka prywatności

Sklep internetowy plisyonline24.pl jest obsługiwany przez Sun-Plus Zbigniew Kamiński z siedzibą przy ul. Sadowej 21 05-540 Zalesie Górne - Ustanów.  Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z sklepu. Korzystając ze sklepu internetowego potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

I. Definicje


1. Administrator - firma Sun-Plus Zbigniew Kamiński z siedzibą przy ul. Sadowej 21 05-540 Zalesie Górne - Ustanów., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Sklep Internetowy- stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: www.plisyonline24.pl

6. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.

7. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracji sklepu internetowego - dostosowania zawartości stron internetowych sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) konfiguracji sklepu internetowego - dostosowania zawartości sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług świadczonych za pomocą sklepu internetowego.

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego.


V. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies


Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na stronie plisyonline24.pl/polityka-prywatnosci

VI. RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informujemy jakie prawa i zasady będą przysługiwały z zakresu przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest  sklep internetowy plisyonline24.pl, prowadzony pod adresem https://plisyonline24.pl/ przez  SUN-PLUS Zbigniew Kamiński Ustanów ul. Sadowa 21 Zalesie Górne 05-540

W sprawie danych osobowych można skontaktować się droga pisemna lub mailową

2. Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do realizacji składanych przez Państwa zamówień w sklepie internetowym plisyonline24.pl oraz wysłania zapytania na nasze adresy mailowe a także bezpośredni kontakt z nami.  Brak zgody uniemożliwi współpracę z nasza firmą.

3. Informujemy, że podstawa prawną do przetwarzania  podanych danych są następujące przepisy prawne art 6 ust.1 lit a -f  RODO ze szczególnym uwzględnieniem :

art. 6 ust. 1 lit b   -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań strony umowy przed jej zawarciem

art. 6 ust. 1 lit. c   -   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego np archiwizacyjny

art. 9 ust. 2 lit. f   -   przetwarzanie jest niebędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu :

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. przyjęcia zamówienia do realizacji, zrealizowanie zamówienia,

- przekazanie klientowi informacji w zakresie wykonania i zmian w zamówieniu

- przyjęcia reklamacji

- odpowiedzi na pytania klienta w kwestii złożonego zamówienia

- do celów podatkowych

- do celów transportowych

- roszczeń z tytułu prawa cywilnego, jeśli takie zaistnieją.

4. Dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania droga listowa lub mailową.

5. Do realizacji zamówień w sklepie niezbędne są następujące dane :

a. imię i nazwisko

b. adres zamieszkania

c. adres do korespondencji

d. adres poczty elektronicznej

e. numer telefonu

6. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnione osoby firmy SUN-PLUS oraz dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi na rzecz SUN-PLUS oraz sklepu plisyonline24.pl  w zakresie reklamacji, partnerom handlowym, usług księgowych, fakturowania, rozliczeń finansowych, usług prawnych. pocztowych. kurierskich, bankom, urzędom skarbowym, organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawnych.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

8. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę przekazanych danych podczas korzystania z usług sklepu internetowe plisyonline24.pl

9. W sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy plisyonline24.pl Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.